Nog geen activiteiten toegevoegd. Plaats uw evenement als eerste!
Nog geen zoekertjes toegevoegd. Plaats uw zoekertje als eerste!
Geen activiteiten op dit moment.

Koorenstem Limburg koorwedstrijd 2010

Vrijdag 1 oktober 2010
Het gaat in dit geval om een wedstrijd met als hoofddoel de  olympische gedachte “ Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Laat het dan ook meer een festival, een koortreffen een ontmoeting zijn op muzikaal niveau.
De jury zal elk koor een schriftelijke beoordeling geven. De percentages worden ook persoonlijk meegedeeld bij de vrije bespreking van het optreden met de juryleden.
De jury bestaat uit Michael Scheck, Sabine Haenebalcke en Lou van Cleynenbreugel.
De algemene bedoeling van zulk evenement is dat de koren podiumervaring opdoen en zich inspannen om op een hoger niveau te komen. Iedereen wordt daar beter van, zowel het koor als het publiek.
Het optreden hoeft maar ca 15 minuten te duren en het programma hoeft echt niet moeilijk te zijn. Men kan zingen wat men wil, repertoire waar men op dit ogenblik mee bezig is. De jury zal elk koor op zijn eigen mogelijkheden beoordelen en waarderen.
Koor en Stem Limburg heeft door de steun van de provincie de mogelijkheid aan de drie eerst geplaatsten een geldprijs te geven van respectievelijk 500, 300 en 250 euro.
Wij zouden het zeer op prijs stellen, mocht op deze inspanning van federatie en provincie een positieve respons komen.
Wij hopen ook dat de koren naar mekaar luisteren en zo mekaar beter leren kennen.

Tot zondag 14 november 2010.