Markus-Passion Reinhard Keiser in Tongeren

Donderdag 23 februari 2012
Markus-Passion Reinhard Keiser in Tongeren
Op zondag 1 april om 15u (Palmzondag) kan u luisteren naar een uitvoering van de Markus-Passion van Reinhard Keiser (1674 – 1739) in de Sint-Janskerk in Tongeren. Uitvoerders zijn de Kleine Cantorij en het Collegium Musicum uit Tongeren met als solisten Teun Michiels (evangelist), Jeroen Driessens (Christus), Liesbeth Verbeek (sopraan), Rob Cuppens (altus), Adriaan De Koster (tenor) en Joris Grouwels (bas). De algemene leiding is in handen van Jan Peeters, kapelmeester van de O.L.Vrouwebasiliek van Tongeren.
Reinhard Keiser is een betrekkelijk onbekende, maar in zijn tijd zeer invloedrijke, componist. Hij werkte een groot deel van zijn leven als directeur van de Hamburgse opera en schreef niet minder dan 136 opera’s. Ondanks het feit dat zijn religieuze muziek minder gekend is heeft deze toch een grote invloed gehad. Zijn Markus-Passion bijvoorbeeld, gekenmerkt door prachtige, dramatische en meeslepende melodieën met een innige band tussen tekst en muziek werd door Johan Sebastiaan Bach zelf driemaal uitgevoerd. Steeds in een licht aangepaste versie. Hij paste de bezetting aan en voegde koralen en aria’s toe.  De uitvoering door de Kleine Cantorij is de versie zoals Bach ze de derde maal uitvoerde in Leipzig ergens tussen 1743 en 1748.

De inkom bedraagt €12 (in voorverkoop), aan de kassa €15, €12 (stud. t.e.m. 25j, 60+) (-12j gratis)
Voor kaarten en verdere inlichtingen kan u terecht bij:
-    Regina Gilissen (regina.gilissen[!]gmail.com  - 012 23 93 99)
-    Helga De Munter (helga.demunter[!]skynet.be – 011 78 57 16)