Nog geen activiteiten toegevoegd. Plaats uw evenement als eerste!
Nog geen zoekertjes toegevoegd. Plaats uw zoekertje als eerste!
Geen activiteiten op dit moment.

'De Veertien Stonden’ van Hendrik Andriessen

Zaterdag 11 maart 2017
'De Veertien Stonden’ van Hendrik Andriessen
“De Veertien Stonden” is een compositie van Hendrik Andriessen (1892 – 1981), oorspronkelijk voor koor en strijkorkest.
Andriessen liet zich inspireren door de Veertien Stonden of De bloedige dagvaart ons Heeren geschreven in 1895 door Guido Gezelle voor de Brugse componist Joseph Reylandt (1870-1965).

Het dichtwerk van Gezelle is gebaseerd op de Kruisweg.
In haast elke katholieke kerk vinden we de veertien staties van "De Kruisweg", in de vorm van schilderijen of sculpturen, die taferelen uitbeelden van het passieverhaal.

Andriessen zocht zelf extra Latijnse teksten voornamelijk afkomstig uit de liturgie van de Goede Week.

Bij elke statie wordt een motet, voor zowel gemengd, vrouwen- als mannenkoor, gezongen. Het geheel is een afwisseling tussen Andriessen en Gezelle, tussen vocale muziek en louter woord. De intermezzi na elk motet suggereren een verklanking van de wandeling van de ene naar de andere statie.

De Veertien Stonden werden voor het eerst uitgevoerd in Leiden in maart 1942 in een zaal met koor en strijkorkest. In de ruimte hing een doek met daarop de afbeeldingen van de veertien kruiswegstaties. In 1993 gaf de familie Andriessen toestemming voor een uitgave van het werk in een bewerking voor koor en orgel waardoor het werk een meer liturgisch karakter kreeg. Het is deze versie voor koor en orgel die u te horen krijgt.

Een verdere evolutie danken we aan woordkunstenaar Michel Kempeners.  Hij stelde voor om in plaats van De bloedige dagvaart ons Heeren’ van Gezelle een ‘moderne’ Kruisweg te nemen meer aanleunend bij de hedendaagse beleving van het kruisgebeuren. Michel brengt ons Kruisweg in de Stad van Patrick Lateur. U luistert naar de klassieke inhoud van de Veertien Staties in een hedendaagse creatie.

De muziek van Andriessen blijft uiteraard onaangeroerd maar ondersteunt nu door zijn universele muzikale expressie en universeel gekozen (Latijnse) teksten een meer moderne kijk op het lijden van Jezus. Heel het gegeven krijgt op die manier een meer 21ste eeuws kleurtje.

Om dit alles te mogen realiseren werd uiteraard toestemming gevraagd aan de uitgever Moebiprint.
Dankzij hun medewerking kunnen wij deze prachtige compositie op deze manier uitvoeren op zaterdag 1 april in Zonhoven en zondag 2 april in de abdijkerk van Rolduc.

Unieke uitvoering van ‘De Veertien Stonden’ van Hendrik Andriessen door het Vocaal Ensemble Pro Cantione (Genk) o.l.v. Jan Peeters m.m.v. Joost Vermeiren (orgel) en recitant Michel Kempeners.

Zaterdag 1 april 2017 om 20u in de Sint-Quintinuskerk Zonhoven
Zondag 2 april 2017 om 15u in de Abdijkerk van Rolduc (Kerkrade, NL)