Nog geen activiteiten toegevoegd. Plaats uw evenement als eerste!
Nog geen zoekertjes toegevoegd. Plaats uw zoekertje als eerste!
Geen activiteiten op dit moment.

Over ons

Koor&Stem, organisatie voor vocale muziek, begeleidt en ondersteunt het zingen in Vlaanderen. De organisatie vult deze missie op een veelzijdige manier in, waarbij vooral de klemtoon wordt gelegd op opleiding, ontmoeting en informatie.

Koor&Stem ontstond uit een fusie van de Vlaamse Federatie van Jonge Koren, het Madrigaal en Koorfederatie Vlaanderen en werd in 2002 door de Vlaamse Gemeenschap erkend als AK-organisatie voor de sector vocale muziek.
De organisatie participeert via AGEC, Europa Cantat en IFCM aan de internationale koorwerking.

Koor&Stem heeft in de vijf Vlaamse provincies een afdeling waarvan de werking wordt gecoördineerd door bestuursvrijwilligers.

De provinciale afdelingen van Koor&Stem werken cursussen en projecten uit die afgestemd zijn op de behoeften van de koren uit de eigen regio. De afdelingen werken daarnaast ook actief mee aan projecten die door Koor&Stem ontwikkeld worden.

De provinciale afdelingen zijn de aanspreekpunten voor het koorleven in Vlaanderen:
Voor Limburg is dit Koor&Stem Limburg vzw, Blookbergstraat 15, 3600 Genk.