Nog geen activiteiten toegevoegd. Plaats uw evenement als eerste!
Nog geen zoekertjes toegevoegd. Plaats uw zoekertje als eerste!
Geen activiteiten op dit moment.

Vrouwen krijgen steeds diepere stemmen

Vrijdag 9 januari 2009

De kloof tussen hoogtes in mannen- en vrouwen-stemmen slinkt, zo blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek. In de tweede helft van de 20ste eeuw is de gemiddelde vrouwen-stem merkbaar dieper geworden.
Na het bestuderen van een reeks onderzoeken en geluidsopnamen komt auteur Anne Kampf tot de conclusie dat tussen 1948 en 1993 de stemhoogte van de vrouw met zo'n 23 hertz is gedaald. Wat neerkomt op een halve toon, en dat is niet niks.
Volgens Kampf is de neiging van vrouwen om minder schel te spreken deels het gevolg van het voorbeeld van actrices en radio- of tv-presentatoren. Vooral sinds de jaren '70 verkleinden veel vrouwen het toonverschil met mannenstemmen van een octaaf tot tweederde octaaf.
Jonnie Robinson, een dialectexpert bij de British Library heeft nog een andere uitleg: vrouwen streven naar een grotere aanvaarding in de mannenmaatschappij en hebben hun toonhoogte verdiept om daar beter in te passen. Een zwaardere stem wordt namelijk vaak geassocieerd met gezag.
Dit is een bericht uit Londen.

bron : Het Belang van Limburg, 2006