K-linken klonk schitterend

Maandag 18 oktober 2010
K-linken klonk schitterend
Gisteren vierde Koor&Stem Limburg feest in CC Palethe in Overpelt. Het werd een boeiende koordag waar men een mooie algemene indruk van het Limburgse koorleven kreeg. Meer dan 500 koorzangers uit heel Limburg werkten aan het evenement mee dat startte in de Sint Martinuskerk met een eucharistieviering. Elk koor bracht een nieuwe compositie die door uitvoerders en toehoorders zeer gesmaakt werden. Ook de tentoonstelling waar muziek en poëzie centraal stond kon op veel bijval rekenen. Na afloop hoorden we vele koorzangers en dirigenten de opmerking maken dat dit toch wel een twee of driejaarlijks terugkerend gebeuren zou mogen worden.
We geven u alvast wat foto impressies mee.
eucharistieviering
openingsplechtigheid
namiddagconcert
avondconcert