Hartelijk dank Goele

Dinsdag 19 oktober 2010
Hartelijk dank Goele
Zondag werd er niet enkel het 50-jarig bestaan van Koor&Stem Limburg gevierd maar was het niet meer dan gepast dat Goedele Schepers na 25 jaar trouwe dienst als secretaresse even in de 'bloemetjes' werd gezet. Al die jaren is zij de spilfiguur van het Limburgse koorleven. Goedele mocht uit handen van de voorzitter Jos Venken een klein cadeautje ontvangen. Via deze weg willen we haar graag nog eens danken voor zoveel onbaatzuchtige inzet.