Nog geen activiteiten toegevoegd. Plaats uw evenement als eerste!
Nog geen zoekertjes toegevoegd. Plaats uw zoekertje als eerste!
Geen activiteiten op dit moment.

Talinn de stad van de koorzang

Zondag 12 juni 2011
In het Nieuwsblad lazen we vandaag een artikel over Talinn (Estland). Al kennen we reeds vele jaren enkele prachtige Estse koren toch wisten we niet dat zingen zo verankerd is in hun cultuur. Men noemt hen van oudsher het zingende volk. Zang is voor Talinn wat voetbal is voor Madrid. In 1959 bouwden ze een gigantisch zangstadion dat 15.000 zangers kon herbergen. In dit stadion vond in 1988 de Zingende Revolutie plaats, een grootse muzikale demonstratie tegen het Sovjetbewind, die uiteindelijk de aanzet gaf voor de onafhankelijkheid van het land in 1991.  Ook nu nog vindt er om de 5 jaar in het stadion een groot zangfestival plaats waarbij 30.000 koorzangers optreden.