EMJ nodigt Vlaamse koren uit voor 'Crasy Monday'

Zondag 11 maart 2012
EMJ nodigt Vlaamse koren uit voor 'Crasy Monday'
Dit jaar kent het Europees Muziekfestival voor de Jeugd een extra lange editie. Het 60ste EM, een vocale editie, heeft plaats van vrijdag 27 april tot woensdag 2 mei. Tijdens het festival zullen meer dan 100 groepen voor de jury optreden. Deze optredens zijn gepland op zaterdag, zondag en dinsdag.
Op maandag 30 april krijgen alle koren de kans om op een muzikale manier te verbroederen. Het festival wil hierbij alle deelnemers een dag aanbieden waarbij workshops, ontspanning en concerteren elkaar afwisselen. Het is de bedoeling dat alle deelnemers een hele dag met elkaar deelnemen aan de activiteiten die door het EMJ georganiseerd worden.

Verloop
Voormiddag: Workshops ter voorbereiding van het “avond evenement”.
Jo Annemans,  Marleen Annemans, Ann Meeusen en Wim Verdonck zullen instaan voor de professionele begeleiding van alle deelnemers. Zij kiezen ook het repertoire voor die avond. Zij zullen de workshops professioneel voorzitten en alle deelnemers voorbereiden op het avond evenement.
Middag: gezamenlijke lunch: het lunchpakket wordt aangeboden door het EMJ.
Namiddag: spelnamiddag verzorgd door het EMJ.
De deelnemende koren zullen gemengd worden en nemen deel aan een internationale spelnamiddag om de onderlinge communicatie en cultuuruitwisseling te bevorderen.
Avond:  avondmaal en slotevenement.
Alle deelnemers worden verwacht op een gezamenlijk avondmaal, waarna zij onder begeleiding naar de concertzaal zullen wandelen om daar deel te nemen aan het slot evenement onder leiding van Jo Annemans.
Dit avond evenement is een zangfeest in de vorm van een musical met massazang. De koorleden, die samen het publiek vormen, gaan zelf de liedjes zingen.
De avond bestaat uit 2 delen:
• Een massa repetitie (45min) waar de liederen worden aangeleerd die vooraf in de ochtend workshops al werden voorbereid,
• Een film die een verhaal vertelt, en waar hier en daar de aangeleerde nummers worden ingelast (45 min).

Wie kan deelnemen?
Voor alle deelnemers van het EMJ die op maandag aanwezig zijn op het Festival is dit een onderdeel van hun verplicht programma.
Daarnaast worden alle koren in Vlaanderen via Koor&stem opgeroepen en uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag.
Kostprijs: : 15 EUR per persoon voor een hele dag, inclusief een broodmaaltijd, een warme maaltijd, de workshop, de spelnamiddag en de deelname aan het concert.

Toegangsprijzen voor “niet-deelnemers”

De toegangsprijs voor het publiek die maandagavond is 5 € of toegang met festivalbutton (7,5 € voor hele festival)

Koren die lid zijn van Koor en Stem en die het festival wensen te bezoeken kunnen een groepskorting ( min. 10 pers.) bekomen). Een festivalbutton, die ook toegang geeft tot de juryconcerten tijdens alle festivaldagen, kost dan 5€ in plaats van 7,5€. De buttons moeten vooraf aangevraagd worden op het festivalsecretariaat, en zullen tijdens het festival aan het onthaal klaar liggen.
Meer info op www.emj.be en via info[!]emj.be.