Ad multos annos Jos!

Dinsdag 18 september 2012
Ad multos annos Jos!
Jos Venken, voorzitter van Koor en Stem Limburg, vierde onlangs een speciale verjaardag en bovendien staat hij al dik 25 jaar onbaatzuchtig aan het roer van de Limburgse koorvereniging. Redenen genoeg om hem vanavond, tijdens de algemene vergadering voor al die inzet te danken. Jos beklemtoonde het belang van in vriendschap constructief te kunnen werken. Wij kunnen enkel beamen dat de sfeer in de stuurgroep steeds aangenaam is.  Dank u Jos! En wij hopen met u nog vele jaren!