Monique Lesenne : Moeder, motor, monument

Woensdag 22 januari 2014
Hierbij een In Memoriam namens de Raad van Bestuur van Koor&Stem.

‘Er is nog zo veel basiswerk te verrichten!’ Hoe eenvoudig en kort dit laatste bericht van Monique ook is, het tekent haar ten volle. Als geen ander kende zij het reilen en zeilen van de koorwereld. Zij stond als eenvoudige vrijwilliger tussen de zangers en spoorde hen kordaat aan om steeds opnieuw hun artistieke grenzen te verleggen. Zij was het luisterend oor op ontelbare concerten en wedstrijden maar ze bleef zich opbouwend kritisch opstellen. Als zij er niet was, werd dit als een echt gemis ervaren. Dirigenten waardeerden haar persoonlijke mening en haar rake opmerkingen die zij steeds met een vleugje humor wist te brengen. Mieke Martens heeft die mooie karaktertrekken van Monique Lesenne knap samengevat in de tekst van het lied ‘Ad Monicam’ die door haar metgezel Vic Nees op muziek werd gezet: ‘Zij is zij, om en nabij, zozeer zij’. De koorwereld verliest met Monique Lesenne een moeder die altijd klaar stond voor haar koorvrienden.

Monique Lesenne was ook de organisator van een hele reeks schitterende nationale en internationale koorevenementen: zingweken, koorwedstrijden, festivals en cursussen. Als Monique Lesenne zich achter een idee schaarde, was er geen ontkomen meer aan. Haar gedrevenheid en enthousiasme werkten zo aanstekelijk dat uiteindelijk niemand nog ‘nee’ durfde zeggen. Haar doorzettingsvermogen zorgde ervoor dat kinderen en jongeren uit heel de wereld de kans kregen om elkaar te ontmoeten en samen te zingen. Als organisator stelde ze niet zichzelf, maar wel ‘de kwaliteit’ van wat er werd gezongen centraal. Monique Lesenne als motor van talloze koorevenementen, het is een beeld dat ons steeds zal bijblijven.

Monique Lesenne was niet alleen een graag geziene gast en gedreven organisator, zij wist haar praktijkervaring ook te vertalen naar het beleidsniveau. Jarenlang engageerde zij zich als vrijwilliger in lokale, regionale, nationale en internationale organisaties. Zo legde Monique Lesenne samen met haar generatiegenoten de basis voor een internationale koorgemeenschap waarin via muziek en samenzang een boodschap van respect, verdraagzaamheid en vrede wordt uitgedragen. Zij wist ook perfect hoe je een organisatie kon sturen en voorbereiden op de toekomst. Stap voor stap bouwde zij organisaties uit tot krachtige spelers in de koorwereld. De Vlaamse Federatie van Jonge Koren, haar VFJK, is daarvan wellicht een toonbeeld maar ook binnen Europa Cantat en Koor&Stem speelde Monique Lesenne een belangrijke rol als bestuurder. Zo groeide zij uit van eenvoudige vrijwilliger tot monument voor de koorwereld.

De nationale en internationale koorgemeenschap is Monique Lesenne heel erkentelijk voor wat zij heeft betekend. Wij verliezen met haar een moeder, een motor en levensgroot monument.