Nog geen activiteiten toegevoegd. Plaats uw evenement als eerste!
Nog geen zoekertjes toegevoegd. Plaats uw zoekertje als eerste!
Geen activiteiten op dit moment.

Singhet Vro Opglabbeek blaast 40 kaarsjes uit

Maandag 7 juli 2014
Singhet Vro Opglabbeek blaast 40 kaarsjes uit
In 1974 richtte de heer Vital Maesen, onder impuls van de toenmalige kapelaan Aerts en met medewerking van de heer Michel Moors dit zangkoor op. De bedoeling was om gemeentelijke en kerkelijke plechtigheden te verzorgen met meerstemmige liederen en het werd meteen een succes. Een eerste liedje, Bloemeke, werd aangeleerd en na enkele weken werd reeds een gouden bruiloft verzorgd. Vital dirigeerde met veel inzet en enthousiasme gedurende zestien jaar het koor met als begeleider Michel. Er kwamen optredens binnen en buiten de provinciegrenzen, en zelfs in het buitenland. Zo kreeg ons koor contacten met het Cecilia- koor uit Solingen, Duitsland, waar een concert en een eucharistieviering werd verzorgd.
Van 1990 tot 1993 nam de heer Ward Geraerts, een jonge dynamische dirigent uit Genk, het dirigeerstokje over. Ook met Ward werden verschillende optredens verzorgd, maar na 3 jaar werd hem een job als leraar aangeboden in het Brusselse.
De heer Louis Vanbaelen was bereid voorlopig het koor verder te dirigeren, maar voorlopig werd ook al weer 4 jaar. Louis dirigeert eveneens het Sint-Celicliakoor in Gruitrode en enkele jaren geleden mochten we verschillende leden van dit koor bij Singhet Vro verwelkomen. Bij de komst van de heer Jan Gabriels bleef ook Louis zingend lid van ons koor. Reeds 17 jaar dirigeert Jan ons koor met veel inzet en een vleugje humor en we hopen hem nog lang in ons midden te hebben. Singhet Vro verzorgt de eucharistievieringen van Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis met aangepaste meerstemmige liederen. Elk jaar wordt een concert georganiseerd. Ook onze jaarlijkse restaurantdag is een succes.
Meerdere malen trad Singhet Vro op in het Buitenland : o.a. in Solingen, Aidlingen (Duitsland), Praag, de Elzas en Thüringen (Oost Duitsland). De Chorgemeinschaft uit Ober- en Niederrossla (Thüringen) komt ons in Oktober een tegenbezoek brengen met een concert in de St-Lambertuskerk, waarop wij U nu reeds uitnodigen.
Singhet Vro was ook regelmatig gastkoor voor buitenlandse koren die deelnamen aan het muziekfestival in Neerpelt en de internationale koorwedstrijd Vlaanderen te Maasmechelen. Zo mochten we in 2013 nog een succesvol internationaal concert organiseren met het koor Juvenalia uit Espoo Finland en het Oldenburger Kammerchor uit Duitsland.
Onze erkentelijkheid gaat naar de stichters en dirigenten, maar ook de huidige leden en de oud-leden wil ik hartelijk danken voor hun inzet en trouw volgen van de repetities en optredens en zo meewerkten aan de opbouw en het succes van Singhet Vro.
De jubileumviering op 22 juni 2014 werd ingezet met een plechtige eucharistieviering in de Sint Lambertuskerk van Opglabbeek. Het jubilerende koor zong de MIssa “Sine Nomine” van Ludwig Viadana en werken van o.a. Lorenz Maierhofer, Samuel Sebastian Wesley, Peter C. Lutkin en Johan Sebastian Bach.
Tijdens de academische zittting verwees gastspreker Jos Venken, voorzitter van “Koor en Stem Limburg” naar de evolutie van het koorleven in Limburg en moedigde Singhet Vro aan om op dezelfde weg verder te gaan.
Burgemeester Benny Spreeuwers, oud-koorlid, huldigde Singhet Vro als ambassadeur van Opglabbeek in binnen- en buitenland.
Pianiste Bénédicte Van Baelen verzorgde de muzikale omlijsting met prachtige werken van Bach en Chopin. Jubilarissen Mevrouw Jacqueline Apers, Mathieu Wertelaers en Michel Moors werden in de bloemen gezet voor 40 jaar lidmaatschap. De feestdag werd afgesloten met een gezellige receptie in “den Ichter” en een heerlijk diner in restaurant “Het Forellenhof”. Jos Baeten, voorzitter