Nog geen activiteiten toegevoegd. Plaats uw evenement als eerste!
Nog geen zoekertjes toegevoegd. Plaats uw zoekertje als eerste!
Geen activiteiten op dit moment.

In memoriam Lode Dieltiens

Maandag 14 juli 2014
In memoriam Lode Dieltiens
Met grote droefheid vernemen wij het overlijden van componist en docent Lode Dieltiens. De bescheidenheid van Lode sierde hem. Hij trad niet echt op de voorgrond maar wist tegelijkertijd zoveel koordirigenten, zangers en musici te inspireren en te motiveren. Zijn persoonlijk devies als docent notenleer blijft brandend actueel: 'Elke muzikant wordt gevormd in de notenleer. Het is echter niet alleen om de noten te doen, je moet ze ook zingen: een muzikant is altijd een beetje zanger.' Hij was altijd zeer bekommerd om de kwaliteit van het muziekleven in Vlaanderen en heeft er met zijn composities een waardevolle bijdrage toe geleverd. Lode Dieltens droeg de koorwereld een bijzonder warm hart toe. Vele zangers zullen hem kennen van zijn frisse en sprankelende koorwerkjes die op het repertoire staan van heel wat koren in Vlaanderen. Zijn schitterende compositie 'O nachtegaaltje' is hiervan een sprekend voorbeeld. Lode Dieltiens was jarenlang lid van de muziekcommissie van de koororganisatie en bleef in verschillende werkgroepen het koorleven inspireren. Wij nemen afscheid van Lode Dieltiens maar wij bewaren vele mooie herinneringen aan hem en aan zijn lieftallige muziek. Bedankt Lode
Koen De Meulder
Directeur Koor & Stem
De uitvaart vindt plaats op woensdag 16 juli 2014 om 11.30 u. in de parochiekerk Sint-Pieter in Berlaar.