Snel vrienden maken met zingen

Maandag 30 november 2015
Uit een onderzoek van de universiteit van Oxford is gebleken dat zingen helpt om nieuwe vriendschappen aan te gaan. Het samen zingen in een groep zorgt voor een "ijsbreker-effect" waardoor hechte banden ontstaan tussen twee onbekenden. Dit onderzoek werd toegepast  bij deelnemers van een zang, kunst- en schrijfcursus. Voor de start moesten  de meer dan honderd deelnemers met een cijfer van 1 tot 7 aangeven hoe close ze zich voelden bij hun medecursisten. De onderzoekers stelden deze vraag opnieuw na één maand, drie en zeven maanden. Uit de resultaten bleek dat na één maand de zangers zich bijna twee punten meer verbonden met hun klas dan voor de start van de cursus. Voor de andere disciplines gaven de cursisten hun nieuwe kennissen slechts een halve punt hoger. Na het onderzoek bleek dat het cijfer weer opnieuw gelijk was maar het zingen zorgt het snelst voor cohesie. Volgens de onderzoekers was dit te verklaren door de gesynchroniseerde aard van de activiteit.